Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2013

mow-mi-dobrze
Dawno nie było, więc odświeżam mój ulubiony dowcip:

Do faceta siedzącego w barze podchodzi drugi facet.
- Pan taki ładny i taki sam, mogę panu piwo postawić?
- A proszę bardzo, taki pan miły...
Chwila ciszy.
- Przepraszam, pan może gej?
- Nie, a pan?
- Ja też nie.
- Szkoda.
- No, szkoda...
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec viakadarka kadarka
mow-mi-dobrze
2257 e5a0 500
Reposted fromolls503 olls503 viaznaczywiesz znaczywiesz
mow-mi-dobrze
Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie”. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
Reposted fromnikooos nikooos viaznaczywiesz znaczywiesz

December 05 2013

mow-mi-dobrze
Reposted fromToshi Toshi viapureevil pureevil
mow-mi-dobrze
2421 f518
Reposted fromscorpix scorpix vianienasycenie nienasycenie
mow-mi-dobrze
8726 5474
mow-mi-dobrze
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viawishyouwerehere wishyouwerehere

November 29 2013

mow-mi-dobrze
7718 1b0e
mow-mi-dobrze
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA vianienasycenie nienasycenie
3001 98dc
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakajagie kajagie
mow-mi-dobrze
0875 e27e 500
And his eyes? You can't forget such look.
@unmadebeds
@TLC2
mow-mi-dobrze
3425 ef75
Reposted fromblank-page blank-page viashithappenss shithappenss
mow-mi-dobrze
3269 e8f8
Reposted fromdusielecc dusielecc vianelabai nelabai
mow-mi-dobrze

Erotyk dla następcy

Bohdan Urbankowski
   I

   Przeprowadź ją przez pokój
   niby ścieżką wśród lasu
   na stole
   zapal różę
   dobrą jak nocna lampka

   Potem
   rozbieraj ją delikatnie
   z obronnych gorsetów
   z zaciśnięcia rąk
   drżenia ramion ...
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś
   wybiegnie nagle z pokoju
   biegnij za nią
   nie pozwól
   ukryj jej twarz
   w swych wielkich rękach
   mów słowa
   dużo słów
   te wszystkie
   których ja zapomniałem
   których się wstydziłem

   Proszę cię
   ty
   którego nienawidzę
   który przyjdziesz po mnie
   by z jej drobnych piersi
   zdrapać ślady mych rąk
   rozchylić jej kolana
   proszę cię
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz
   że będziesz kochał mnie
   że powie ci słowa
   wypróbowane ze mną
   że w jej włosach
   poczujesz mój oddech
   na jej brzuchu
   napotkasz nocą
   moje ręce

   I jeśli czasem
   wciągając cię w siebie
   aż do zachłyśnięcia
   pomyli nasz imiona -
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja
   uczyłem ją jak dziecko
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
   to ja
   czasem jeszcze mówię do ciebie
   wtedy
   myślałem
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem
   ja powracam
   pamiętaj

   na każde twoje słowo
   zbyt ostre

   na każdy gest
   nie dość szczery
   ja powracam
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama
   zapłacze nocą
   nie wchodź do jej pokoju
   już ja
   będę przy niej

Erotyk dla następcy - Bohdan Urbankowski

November 28 2013

mow-mi-dobrze

November 23 2013

mow-mi-dobrze
Jutrzejsze bitwy wygrywa się dzisiejszą pracą.
— Mohamed Hanif - Wybuchowe mango
Reposted frompuella13 puella13 vianelabai nelabai

November 01 2013

mow-mi-dobrze
8991 993a

 Boicie się wszystkiego.

October 26 2013

7021 055f

So damn true….If I want you to know I will share…if not stop snooping 

Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns

October 24 2013

mow-mi-dobrze
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viashithappenss shithappenss
mow-mi-dobrze
3857 eea8 500
Awesome baby shirt. Natural born shredder.
Reposted fromckisback ckisback viashithappenss shithappenss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl