Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2013

mow-mi-dobrze
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
mow-mi-dobrze
6712 9dfa
Reposted fromdusz dusz viawishyouwerehere wishyouwerehere
mow-mi-dobrze
8140 dadb
mow-mi-dobrze
Reposted fromstylte stylte viawishyouwerehere wishyouwerehere
mow-mi-dobrze
w sumie wszystko jedno...
jeśli jesteśmy pisani, 
to drogi kiedyś się przetną
— 2sty
Reposted frommefir mefir viawishyouwerehere wishyouwerehere
mow-mi-dobrze
2158 2b4a
Reposted fromgreengables greengables viakajagie kajagie

October 18 2013

7825 0d10 500

Czego dziecko nie dostanie, rzadko umie potem dać innym ludziom.

Reposted fromkonrad konrad viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka,Co robić, co robić
mow-mi-dobrze
7790 ff89

October 17 2013

mow-mi-dobrze
9344 a402
Reposted fromkoktajl koktajl viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
7469 8d56 500
Reposted fromamanecer amanecer viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
jedyne przydatne czego nauczyłam się na studiach to tego, żeby nigdy się nie poddawać. wchodzić oknem jeśli nie da się drzwiami. nie jęczeć, nie płakać, panować nad stresem i emocjami. pokazywać pewność siebie i zawsze dążyć do celu.
— doubleespresso
mow-mi-dobrze
9530 9f2b
Reposted frompadlinka padlinka viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
8514 da54
Reposted fromoluha oluha viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
Miesiąc przed egzaminami. Pan Bóg do św. Piotra:
- Pójdź, zobacz co robią studenci!
Św. Piotr wraca i zdaje relacje:
- Medyk kuje, uniwerek imprezuje a polibuda chleje.
Tydzień przed egzaminami, Bóg znowu wysłał Św. Piotra na zwiady. Św. Piotr po powrocie:
- Medyk kuje, uniwerek kuje, a polibuda chleje.
W noc przed egzaminami, Bóg ostatni raz wysyła Św. Piotra na zwiady. Św. Piotr zdaje relacje:
- Medyk kuje, uniwerek, kuje, a polibuda się modli.
A Bóg:
- I ci zdadzą!
— so true :D
mow-mi-dobrze

“Nietykalni”

Reposted fromMoonTide MoonTide viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
8894 5bc1
mow-mi-dobrze
Reposted fromomgunman omgunman viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
9497 a568
Reposted fromsnukraina snukraina viausmiechprosze usmiechprosze
mow-mi-dobrze
0497 4d79
Reposted fromumorusana umorusana viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl